Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató PDF formátumban az alábbi linkről tölthető le:
http://www.boldogzsak.hu/wp-content/uploads/2018/01/Boldogzsak-adatvedelmi-tajekoztato.pdf

 

1.)  A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Gáncsos Katalin e.v. (Székhely: 2340, Kiskunlacháza, Szabadság u. 24.; adószám: 68686804-1-33, nyilvántartási szám: 52103874) által a www.boldogzsak.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket rögzítse. Gáncsos Katalin e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi nyilatkozat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérem, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

2.) Az Adatkezelő adatai

 • Az Adatkezelő neve: Gáncsos Katalin e.v.
 • Székhelye: 2340, Kiskunlacháza, Szabadság u. 24.
 • Levelezési címe: 2340, Kiskunlacháza, Szabadság u. 24.
 • Telefonszáma: +36-20-58-46-736
 • E-mail-címe: boldogzsak@boldogzsak.hu
 • Adószáma: 68686804-1-33
 • Nyilvántartási száma: 52103874
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • A hírlevél küldés céljából kezelt adatbázis nyilvántartási száma: NAIH-115526/2017.

 

3.) A tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Postacím: 1538, Budapest, Pf.: 510.
Adószám: 14571332-2-42.
Cégjegyzékszám: 01-09-9009968
E-mail cím: support@tarhely.eu
Telefonszám: +36-1-789-2789
Weboldal: https://tarhely.eu/

 

4.) A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

4.1.) Technikai adatok: a Weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre automatikusan.  Ezeket az adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott személyes adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem férhetnek hozzá. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá, azokat  Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

4.2.) Kapcsolatfelvétel: A Weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak van lehetősége megadni az adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása kötelező:

 • Név
 • E-mail cím

A kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a Felhasználó tájékoztatása az őt érdeklő információkkal és kérdésekkel kapcsolatban, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése. Kapcsolatfelvétel esetén a személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve addig, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A kapcsolatfelvétel céljából személyes adataikat megadó felhasználók nem kapnak hírlevelet, marketing célú üzenetet vagy egyéb reklámajánlatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja tovább.

4.3.) Hírlevél: A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy feliratkozzon az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a Felhasználónak kötelező megadnia az e-mail címét. A teljes név megadása csak opcionális. A hírlevélre történő feliratkozás esetén a Felhasználó az általa megadott e-mail címre az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokat, akciókat, promóciókat tartalmazó elektronikus hírlevelet, reklámüzenet kap. A hírlevél küldés céljából kezelt adatbázis nyilvántartási száma: NAIH-115526/2017.

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és annak törléséig vagy a Felhasználó által kérelmezett visszavonásáig tart. A Felhasználó bármikor kérheti a személyes adatainak törlését, illetve a hírlevélről való leiratkozást. Minden hírlevél tartalmazza a leiratkozáshoz szükséges linket, melyre kattintva a Felhasználó leiratkozhat a hírlevélről és kérheti személyes adatai törlését. A személyes adatok a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4.4.) Megrendelés: A www.boldogzsak.hu weboldalról történő megrendelés nem igényli a felhasználók regisztrálását. A Felhasználó a Weboldalon forgalmazott termékeket e-mailen keresztül rendelheti meg. A Felhasználónak a boldogzsak@boldogzsak.hu címre kell e-mailt küldenie, ha terméket szeretne rendelni, részletesen leírva a termék jellemzőit, a számla kiállításához és a termék átadásához szükséges adatokat (számlázási név és cím, adószám – ha szükséges -, szállítási név és cím). A Felhasználó adatait kizárólag a megrendelés teljesítése, illetve a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tároljuk. A megrendelés során megadott adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a megrendelés teljesítéséhez alvállalkozó (posta, futárszolgálat) működik közre. A posta vagy a futárszolgálat az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

 

5.) Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni, harmadik személy részére nem adja át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használja fel azt. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

6.) Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása a saját személyes adatainak kezeléséhez.

 

7.) A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1.) Tájékoztatáshoz való jog: a Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmének benyújtását követő 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást. Ha a Felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérdése vagy észrevétele merülne fel, az Adatkezelőhöz fordulhat a lent megadott elérhetőségek egyikén.

7.2.) A helytelenül rögzített adatok módosításhoz való jog: a Felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3.) Az adatok törléséhez való jog: a Felhasználó jogosult a személyes adatai törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (például: számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó a fenti jogai az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Gáncsos Katalin
2340, Kiskunlacháza, Szabadság u. 24.
boldogzsak@boldogzsak.hu

7.4.) A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor, 22/c) fordulhat, ha az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban panasza merülne fel.

 

8.) Cookie

A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer cookie-val (vagyis anonim látogatóazonosítóval) azonosítja. Ezzel a Google Analytics rendszerét használjuk. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, jelsorozatok, amelyeket a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználók, azaz a Weboldal látogatóinak azonosítására, csak a számítógép felismerésére alkalmas. Az IP-címet leszámítva tehát a név, az e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges és nem is kerül rögzítésre, az adatcsere voltaképpen a számítógépek között valósul meg.

A cookie-k használata webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését és az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó internet használatának, a megtekintett weboldalak tartalmának és a böngészési szokásoknak a nyomon követését. Az Adatkezelő a cookie-k segítségével gyűjtött adatokat marketing- és optimalizálási célokból használja fel: az adatok segítségével azonosíthatóak az egyedi látogatói és vásárlói csoportok speciális igényei, ezáltal célzott hirdetéseket lehet küldeni nekik. A cookie-k tehát azt a célt szolgálják, hogy az Adatkezelő a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttathasson el. Az adatokat az Adatkezelő nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa.

Ahhoz, hogy az Adatkezelő Weboldalán minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről a cookie-k engedélyezésére van szükség. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k kizárólag a Felhasználó általi munkamenet idején élnek. A Felhasználóknak van lehetőségük arra, hogy bármikor letiltsák vagy kikapcsolják a cookie-kat, ezzel kapcsolatban a böngészőjük menüsorában található “Segítség” funkció alatt olvasnak pontosabb információkat.

A www.boldogzsak.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

 

9.) Záró rendelkezések

Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Weboldalon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve, hogy azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását megakadályozza.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen nyilatkozatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.boldogzsak.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. január 8-tól hatályos.